Studioregels

 

 

Studio Nail Craft hanteert een aantal regels in de salon. Voor een prettige samenwerking en goede uitvoering van de werkzaamheden is het dan ook belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.

 

Verhindering:
Bij verhindering graag 24 uur van te voren uw afspraak afzeggen. Indien afzegging niet tijdig gebeurd wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Afmeldingen via Facebook of whats app worden niet geaccepteerd alleen telefonisch of via de mail. Zo kunnen we er beter van uitgaan dat een bericht aankomt.


Kom op tijd:
Gelieve tijdig op uw afspraak te verschijnen. Bent u minimaal 15 minuten te laat dan kunt u verzocht worden een nieuwe afspraak te maken zodat de afspraken na u gewoon op tijd kunnen plaatsvinden. Voor de gereserveerde tijd zal er wel 50 % van de behandeling in rekening gebracht worden. Kom dus liever iets te vroeg!


Eten&Roken:
Om vettigheid op de nagels te voorkomen mag er tijdens de behandeling niet gegeten of gerookt worden. Ook geen rookpauzes.​

 

Leeftijdgrens

Studio Nail Craft hanteert een leeftijdsgrens vanaf 18 jaar voor alle kunstnagelsystemen

 

Kinderen en Dieren:
Het is niet toegestaan om kinderen of dieren mee te nemen. Dit i.v.m. ruimte, hygiëne en gevaarlijke stoffen waar mee gewerkt wordt.

 

​Gebruik van uw mobiele telefoon:
Is niet gewenst omdat dit kan hinderen tijdens de behandeling.

 

Nail art:
Indien er een voorbeeld wordt getoond van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van een client hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Studio Nail Craft. Indien u de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden .

Betaling:
De betalingen dienen na elke behandeling CONTANT voldaan te worden. Er is geen mogelijkheid om te pinnen. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Evt prijswijzigingen zullen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio kenbaar worden gemaakt.

 

​Aansprakelijkheid:
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist gebruik van uw nagels en onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

Persoonsgegevens & privacy:
Studio Nail Craft zal de persoonlijke gegevens van de cliënt behandelen volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. De cliënt dient redelijkerwijs te begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het opstellen van een behandelplan dan wel behandeling. Studio Nail Craft zal deze gegevens niet verkopen of doorgeven aan derden.

 

Geheimhouding:
Studio Nail Craft is verplicht alle vertrouwelijke informatie die een klant verstrekt tijdens een behandeling geheim te houden. Deze geheimhouding vervalt zodra Studio Nail Craft verplicht wordt, op grond van een wettelijke of rechterlijke uitpraak de informatie aan derde te verstrekken.